Afkast i aktieafdelinger

Årsrapport 2020

23. februar 2021

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020. Næstbedste resultat i Handelsinvests historie Det samlede resultat i 2020 i foreningen blev et overskud på 1.932 mio. kr. mod et overskud på

Læs mere

Investering til dig der ikke selv vil investere

...Men også til dig der bare vil have en god investering

Vi tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, lige fra mellemlange danske obligationer til udenlandske aktier. Investeringerne er skatteoptimeret for både private formuer, selskaber og pensionsopsparinger.

Kvalificeret rådgivning

For at sikre en kvalificeret rådgivning på de enkelte markeder benytter Handelsinvest en række eksterne rådgivere. På den måde har vi specialister på alle områder og mulighed for at agere som en langt større organisation.

Aktuelle kurser