Afkast i aktieafdelinger

Årsrapport 2021

22. februar 2022

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 Endnu et år hvor det altoverskyggende tema var COVID-19 inklusive diverse mutationer og dette til trods opnåede Investeringsforeningen Handelsinvest sit bedste resultat nogensinde.

Læs mere

Investering til dig der ikke selv vil investere

...Men også til dig der bare vil have en god investering

Vi tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, lige fra mellemlange danske obligationer til udenlandske aktier. Investeringerne er skatteoptimeret for både private formuer, selskaber og pensionsopsparinger.

Kvalificeret rådgivning

For at sikre en kvalificeret rådgivning på de enkelte markeder benytter Handelsinvest en række eksterne rådgivere. På den måde har vi specialister på alle områder og mulighed for at agere som en langt større organisation.

Aktuelle kurser