Afkast i aktieafdelinger

Selskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2023

21. februar 2024

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har godkendt årsrapporten for 2023 på sit møde den 21. februar 2024. Det samlede resultat i 2023 i foreningen blev et overskud på 1.080 mio. kr. mod

Læs mere

Investering til dig der ikke selv vil investere

...Men også til dig der bare vil have en god investering

Vi tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, lige fra mellemlange danske obligationer til udenlandske aktier. Investeringerne er skatteoptimeret for både private formuer, selskaber og pensionsopsparinger.

Kvalificeret rådgivning

For at sikre en kvalificeret rådgivning på de enkelte markeder benytter Handelsinvest en række eksterne rådgivere. På den måde har vi specialister på alle områder og mulighed for at agere som en langt større organisation.

Aktuelle kurser