Årsrapport 2014

Handelsinvest kom ud af 2014 med et resultat på 718 mio. kr. mod 456 mio. kr. i 2013. Den samlede medlemsformue steg med 1,246 mia. kr. og udgjorde ultimo 2014 8,6 mia. kr., svarende til en stigning på 17% i formuen i forhold til 2013.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014.

Handelsinvest kom ud af 2014 med et resultat på 718 mio. kr. mod 456 mio. kr. i 2013. Den samlede medlemsformue steg med 1,246 mia. kr. og udgjorde ultimo 2014 8,6 mia. kr., svarende til en stigning på 17% i formuen i forhold til 2013.

Den faldende rente har haft medvirkende indflydelse på, at alle obligationsafdelinger kommer med positive afkast i niveauet 3-5%. Det globale aktiemarked har budt på 2-cifrede afkast især trukket af de største økonomier: USA og Kina. Også Danmark har med et afkast på over 17% igen været et attraktivt marked for aktieinvesteringer. Ingen regler uden undtagelser og desværre viste Latinamerikas aktier sig at være en investering, der ikke fulgte med resten af verdens udvikling og leverede et mindre negativt afkast. Latinamerika blev især ramt af den faldende oliepris i sidste del af 2014.

Foreningens omkostninger er i 2014 faldet til 1,14% mod sidste år 1,17%. Siden 2010 er omkostningerne reduceret med 27%.

Den fortsatte vækst i formuen medvirker til faldende omkostninger, da der i de fleste aftaler er indbygget en sammenhæng mellem de enkelte afdelingers formue og omkostninger. Det betyder, at omkostningerne falder ved større formue.

Rapporten kan læses her

Yderligere oplysninger kan får ved henvendelse til Administrerende
direktør Henrik Kragh.