Årsrapport 2015

2015 ligner på mange måder 2014 og så alligevel ikke. Lighedspunkterne er blandt andet lave renter, en stærk USD og de pæne afkast på aktiemarkederne.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015.

2015 ligner på mange måder 2014 og så alligevel ikke. Lighedspunkterne er blandt andet lave renter, en stærk USD og de pæne afkast på aktiemarkederne.

Lighederne ophører, når vi ser på de forskellige afkast fordelt på lande/regioner og aktivklasser (aktier og obligationer). De la­ve renter har været hårde ved afkastene på obligationerne, der har været ikke-eksisterende i 2015. På aktiemarkederne har den helt store solstrålehistorie været Danmark med et afkast på over 40%. Herudover har der generelt været pæne positive afkast i resten af verden. Kina har ligesom øvrige markeder oplevet store udsving i løbet af 2015 og endte lavere end i 2014, men stadig et 2-cifret afkast og bedre end de fleste konkurrenter.

Det samlede resultat i foreningen blev på 729 mio. kr. mod 718 mio. kr. i 2014. Den samlede medlemsformue steg med 1.584 mio. kr., således at formuen ultimo 2015 udgjorde 10.184 mio. kr. Det svarer til en stigning i formuen på 18% mod en stigning i formuen på 17% i 2014.

Foreningens omkostninger er i 2015 faldet til 1,11% mod sidste år 1,14%. Siden 2010 er omkostningerne reduceret med 29%.

Den fortsatte vækst i formuen medvirker til faldende omkostninger, da der i de fleste aftaler er indbygget en sammenhæng mellem de enkelte afdelingers formue og omkostninger. Det betyder, at omkostningerne falder ved større formue.

Rapporten kan læses her

Yderligere oplysninger kan får ved henvendelse til Administrerende
direktør Henrik Kragh.