Årsrapport 2021

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2021

Endnu et år hvor det altoverskyggende tema var COVID-19 inklusive diverse mutationer og dette til trods opnåede Investeringsforeningen Handelsinvest sit bedste resultat nogensinde. Vi står dermed og kan se tilbage på, at Handelsinvest har opnået sine 3 bedste resultater i de 3 seneste år.

  • Det samlede resultat i 2021 i foreningen blev et overskud på 2.563 mio. kr. mod et overskud på 1.932 mio. kr. i 2020
  • Den samlede medlemsformue steg med 7.064 mio. kr., det svarer til en stigning i formuen på knap 41% mod en stigning i formuen på 16% i 2020
  • I 2021 er omkostningerne i gennemsnit faldet fra 0,76% i 2020 til 0,72% i 2021.

2021 vil også blive husket for året, hvor bæredygtighed blev sat mere i rammer end tidligere, for at undgå greenwashing. Bæredygtig betød omvendt også, at hvor investeringer i fossil energi var prismæssigt udfordret i 2020, så skete det modsatte i 2021 og de fleste har oplevet stigende energipriser og det samme gælder både strøm og brændstoffer. Investorer i Handelsinvest, der har en bæredygtig tilgang til investeringer – troen på, at fremtidens vindere skal findes indenfor virksomheder, der bidrager positivt til den bæredygtige agenda – har kunnet opleve et lavere afkast end tilsvarende afdelinger, der ikke har investeret bæredygtigt. I 2020 så vi det modsatte resultat.

Rapporten kan læses i vedhæftede fil eller kan downloades på foreningens hjemmeside.