Årsrapport 2022

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2022

 

Vi ser tilbage på et meget udfordrende år, hvor overskrifterne var Ruslands indtog i Ukraine, høj inflation som følge af stigende energipriser og fødevarer, stigende renter og aktiemarkeder hvor pilen pegede nedad. For Handelsinvest betød det, at vi gik fra vores bedste resultat nogensinde i 2021 til det dårligste år i 2022.

 

  • Det samlede resultat i 2022 i foreningen blev et underskud på 3.932 mio. kr. mod et overskud på 2.563 mio. kr. i 2021.
  • Den samlede medlemsformue faldt med 5.786 mio. kr., det svarer til et fald i formuen på knap 24% mod en stigning i formuen på 41% i 2021.
  • I 2022 er omkostningerne i gennemsnit faldet fra 0,72% i 2021 til 0,68% i 2022.

 

Det blev året hvor vi fik serveret en dårlig cocktail bestående af; dels store stigninger på alle typer energi så som gas, olie, benzin og træpiller som følge af geopolitiske spændinger (bl.a. frigørelsen fra russisk gas), dels aftagende vækst, dels pengepolitiske stramninger (FED hævede renten fra 0,25% til 4,50% og ECB fra -0,50% til 1,50%) og forsat høj inflation. Det betød lavere rådighedsbeløb for forbrugerne, der dermed valgte at spare op frem for at forbruge og det førte til den lavere vækst og dermed faldende indtjening i virksomhederne og faldende forventninger til fremtidig indtjening. Det fik verdens aktiemarkeder til at falde over en bred kam og de stigende renter udløste kurstab på obligationer og større udgifter til fx boliglån. Så den dårlige cocktail blev til en negativ spiral.

 

Rapporten kan læses i vedhæftede fil.