Årsrapport for Handelsinvest 2017

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2017

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2017.

2017 blev et år, der er værd at huske for de flotte afkast på finansmarkederne. Lidt for godt vil nogen måske mene, men ikke desto mindre fakta.

Der er fortsat udfordringer med høj gældsætning, usikkerhed om økonomierne i en række lande, usikkerhed om effekten af opbremsningen i kinesisk økonomi, en optrappet konflikt mellem Syd- og Nordkorea, usikkerhed om effekten af Brexit, centralbankernes fortsatte understøtning af finansmarkederne og en ny og anderledes amerikansk præsident. Men disse udfordringer kørte for lavt blus i 2017 og samtidig leverede en lang række virksomheder meget flotte resultater og mange arbejdsløse kom i job – mange steder er der endda mangel på arbejdskraft.

Når der så oveni stadig var et meget lavt renteniveau, selv efter FED´s renteforhøjelser og en fortsat lav inflation gav det afkast i 2017, der er værd at huske som investor.

Det samlede resultat i foreningen blev på 1.168 mio. kr. mod 424 mio. kr. i 2016.

Den samlede medlemsformue steg med 2.662 mio. kr., således at formuen ultimo 2017 udgjorde 13.538 mio. kr. Det svarer til en stigning i formuen på knap 25% mod en stigning i formuen på 7% i 2016. Formuen er både vokset via afkast til eksisterende investorer samt tilgang af mange nye midler. Investorerne har i løbet af 2017 investeret knap 1,8 mia. kr. nye midler mod ca. 700 mio. kr. i 2016.

Omkostninger er en nødvendig del for at kunne udbyde investeringsprodukter. I 2017 er omkostningerne faldet fra 1,14% i 2016 til 0,98% i 2017. Faldet skyldes hovedsagligt, at andelen af investeringer i andelsklasser uden formidlingsprovision er steget væsentligt.

Den fortsatte vækst i formuen vil medvirke til faldende omkostninger, da vi i de fleste aftaler har indbygget en sammenhæng mellem de enkelte afdelingers formue og omkostninger. Det betyder, at omkostningerne falder ved større formue.

Rapporten kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh.