Årsrapport for Handelsinvest 2018

Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2018

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2018.

I 2017 skrev vi, at det var et år der var værd at huske for de flotte afkast. Det blev 2018 desværre ikke. Det blev et år med store udsving på finansmarkederne. Udsving der kom fra blandt andet optrappet konflikt mellem Nordkorea og USA, manglende afklaring om Brexit, Emerging Markets lande der var udfordret af både dollarstigning og stigende renter på deres dollargæld, handelskrig mellem USA og primært Kina, en præsident i Frankrig der møder modstand i befolkningen, et Italien der økonomisk har store udfordringer og i Danmark var der børsnoterede selskaber, der ikke kunne leve op til egne vækstmål fx Pandora og B&O.

Men året vil måske, bortset fra ovennævnte, være et år der især huskes for en forfærdelig december måned – i hvert fald set med en investors øjne. Det blev groft sagt måneden, hvor 11 måneders afkast og lidt til blev sat til. Det samlede resultat i foreningen blev på minus 676 mio. kr. mod et overskud på 1.168 mio. kr. i 2017.

Omkostninger er en nødvendig del for at kunne udbyde investeringsprodukter. I 2018 er omkostningerne faldet fra 0,98% i 2017 til 0,82% i 2018. Faldet skyldes hovedsagligt, at andelen af investeringer i andelsklasser uden formidlingsprovision er øget.

Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 2010 til 0,82% i 2018.

Rapporten kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh.