Årsrapport for Investeringsforeningen Handelsinvest 2016

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2016.

2016 blev på alle måder et begivenhedsrigt år. Det blev et turbulent aktieår, der startede meget udfordrende med massive aktiefald, men endte i pæne plusser. Det blev et turbulent politikerår, hvor briterne takkede nej til EU og hvor de i USA valgte en ikke-politiker som den kommende præsident. Frygten for store aktiefald som følge af resultatet af netop de to valg var meget stor og viste sig grundløs – i hvert fald indtil videre.

Det blev året hvor FED ”endelig” satte renten op. Det blev året hvor råvareprisernes stigninger begunstigede blandt andet de Latinamerikanske lande. Det blev året hvor centralbankerne fortsatte deres lempelige pengepolitik og der er stor tvivl, om det har nogen positiv effekt for de globale økonomier eller om det kun er understøttende for aktiemarkederne.

Resultaterne på de finansielle markeder har undervejs i 2016 været turbulente og tilsyneladende let påvirkelige og ender alligevel med ganske fornuftige afkast og det gælder for såvel aktier som obligationer.

Det samlede resultat i foreningen blev på 424 mio. kr. mod 729 mio. kr. i 2015. Den samlede medlemsformue steg med 692 mio. kr., således at formuen ultimo 2016 udgjorde 10.876 mio. kr. Det svarer til en stigning i formuen på knap 7% mod en stigning i formuen på 18% i 2015.

Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 2010 til 1,14% i 2016.

Rapporten kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh.