Ændrede regler for beskatning fra 2022

Med virkning fra 01.01.2022 vil danske investeringsfonde, der investerer i danske aktier, skulle betale en kildeskat på 15% af modtagne udbytter – altså de udbytter fonden modtager qua sine investeringer i danske aktier.

Se beregningseksempler på ændringen ved at klikke på nedenstående link.

Ændring af beskatning af udbytter på danske aktier i investeringsforeninger fra 2022-jul21