Ændring af finanskalender 2020 for Investeringsforeningen Handelsinvest

Datoen for offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2019 er
ændret til den 24. februar 2020.