Afvikling af afdelingerne Virksomhedsobligationer, Højrentelande, High Yield Bonds og Norden er nu gennemført

Investorer har idag modtaget afviklingsprovenu for investering i en eller flere af ovennævnte afdelinger/andelsklasser. Afviklingskurserne fremgår af den meddelelse, der er udsendt centralt fra Værdipapircentralen (VP), men kan også ses nedenfor.

Du vil ikke længere kunne se dine beviser i dit værdipapirdepot.

Udbyttesatser:

Norden 8,8600
Norden Engros 2017 9,5200

 

Afviklingskurs:

Virksomhedsobligationer AK 91,150213
Virksomhedsobligationer AK Engros 2017 91,630275
Virksomhedsobligationer Engros 86,057500
High Yield Bonds AK 87,220419
High Yield Bonds Engros 88,403688
Højrentelande AK 90,391612
Højrentelande AK Engros 2017 93,048572
Norden 100,246271
Norden Engros 2017 100,884792

Måtte der være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8989 2500.