Afvikling af Handelsinvest Latinamerika

Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) havde sidste handelsdag den 7. november 2018 og formuen er udbetalt og indsat på investorernes konti. Udbetalingen er sket til kurs 90,043688 kr. pr. andel.