henrik

Suspension ophævet

Handelsinvest Indreværdi Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger under Investeringsforeningen Handelsinvest De tekniske problemer er løst og der sendes igen indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. ISIN

Suspension på grund af tekniske problemer

Suspension på grund af tekniske problemer. På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke beregnes indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. ISIN Afdeling SHORT NAME DK0010232768 Handelsinvest

Handelsinvest – forventede udbytter for regnskabsåret 2022

De forventede udbytter for regnskabsåret 2022 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: FORVENTEDE UDBYTTER BØRSNOTEREDE AFDELINGER  Afdeling ISIN Forventet udbytte pr. andel  Danske Obligationer DK0060040087  0,30 kr.  Virksomhedsobligationer DK0060262061  0,00

Seneste nyt fra økonomerne

Nedenfor kan du læse meget mere om økonomiske vurderinger. Konjunkturprognose (september 2022)   Vinteren kommer og det gør recessionen også. Mørke skyer samler sig til vinterstorm – udsigt til recession, stigende

Halvårsrapport 2022

Et udfordrende 1. halvår 2022. En kombination af blandt andet stigende renter, stigende inflation, faldende vækst og en krig i Ukraine har været udfordrende for alle investorer. Så selvom der på

Handelsinvest fortsætter

Det er i dag offentliggjort at Handelsbanken har solgt sine aktiviteter i Danmark til Jyske Bank. I forbindelse med offentliggørelsen af salget får vi naturligvis spørgsmål om Handelsinvest og kan oplyse,

Opdatering af CI-dokumenter

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger med sproglige opdateringer. Følgende afdelinger har skiftet risikoprofil: Danske Obligationer har skiftet fra 2 til 3 Offensiv 60 har skiftet fra 4 til

Tekniske problemer er løst

De tekniske problemer er løst og der kan igen handles i Handelsinvests afdelinger. Læs fondsbørsmeddelelsen her.

Tekniske problemer

På grund af tekniske problemer, kan der ikke pt. handles med Handelsinvests afdelinger. Fondbørsmeddelelsen kan læses her