jacob

Lone Mørch genvalgt som investorrepræsentant i 2019

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest genopstillede Lone Mørch som investorrepræsentant.På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest var advokat Lone Mørch og direktør Ulrik Lundsfryd opstillet som investorrepræsentanter. Idet der

Kandidater til Investorforum 2019

I forbindelse med investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 8. februar 2019, er følgende kandidater opstillet.I forbindelse med Investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 8. februar 2019, er følgende kandidater opstillet

Udbetaling af aconto udbytte og kurserne falder

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 23. januar 2019 og indsættes på investorernes konti fredag den 25. januar 2019. Handelsinvest udbetaler aconto udbytte

Indkaldelse til investorforum 2019

Handelsinvest Investeringsforvaltning indkalder til valg til investorforum den 9. februar 2019 kl. 9.00. Dagsorden til investorforum er at vælge et medlem til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Valget sker for

Opdaterede CI-dokumenter

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. 60159218 Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende

Handelsinvest udbetaler udbytte

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2019. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 22. januar 2019,

Finanskalender 2019

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling.: Dato Meddelelsestype  28. februar 2019 Årsrapport  14. marts 2019 Generalforsamling  22. august 2019 Halvårsrapport 01.01.- 30.06.2019 Yderligere oplysninger

Forventede udbytter til udbetaling primo året 2019

De forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger til udbetaling primo året 2019 60159218 De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af nedenstående tabel: FORVENTEDE UDBYTTER FORVENTEDE UDBYTTER Afdeling ISIN Udbytte pr. andel

Afvikling af Handelsinvest Latinamerika

Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) havde sidste handelsdag den 7. november 2018 og formuen er udbetalt og indsat på investorernes konti. Udbetalingen er sket til kurs 90,043688 kr. pr. andel.