lone

Udbetaling af aconto udbytte og kurserne falder

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 21. januar 2020 og indsættes på investorernes konti torsdag den 23. januar 2020. Når vi udbetaler udbytte,

Handelsinvest opdaterede udbytter for regnskabsåret 2019

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 27. november 2019 og 3. januar 2020 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2019 her. UDBYTTER NOTEREDE FONDE  Afdeling ISIN Udbytte pr. andel  Danske Obligationer DK0060040087  1,20

Månedskommentarer er opdateret pr. 7. januar 2020

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 7. januar 2020. Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m. Læs

Handelsinvest udbetaler udbytte

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2020. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 20. januar 2020,

Opdatering af prospekt og CI-dokumenter i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospekt og CI-dokumenter for alle afdelinger. Der er sket opdateringer/ændringer: reviderede emissions- og indløsningspriser reviderede ÅOP. Prospekt og CI-dokumenter kan ses her. Yderligere oplysninger kan fås ved

Finanskalender 2020 for Investeringsforeningen Handelsinvest

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling: Dato Meddelelsestype 25. februar 2020 Årsrapport 10. marts 2020 Ordinær generalforsamling 20. august 2020 Halvårsrapport 01.01 – 30.06.2020

Månedskommentarerne er opdateret pr. 5. december 2019

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 5. december 2019. Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m. Læs