lone

Opdatering af CI-dokumenter

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger for sproglige tilretninger. De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk.

Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

Handelsinvest har torsdag den 10. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2021. Udbytteudbetalingen for 2021 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition

Opdatering af prospektet og CI-dokumenter i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger. CI-dokumenterne er opdateret med omkostningstal for 2021. For prospektet er der sket opdateringer/ændringer: Nøgletal og regnskabstal for regnskabsåret 2021 Finanskalender Sproglige

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. Dagsordenen kan ses her. Tilmeldingsblanket

Årsrapport 2021

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 Endnu et år hvor det altoverskyggende tema var COVID-19 inklusive diverse mutationer og dette til trods opnåede Investeringsforeningen Handelsinvest sit bedste resultat nogensinde.

Udbetaling af aconto udbytte og kurserne falder

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 25. januar 2022 og indsættes på investorernes konti torsdag den 27. januar 2022. Når vi udbetaler udbytte,

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2021

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 26. november 2021 og 4. januar 2022 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2021 her: UDBYTTER NOTEREDE FONDE  Afdeling ISIN Udbytte pr. andel  Danske Obligationer DK0060040087  0,60

Opdatering af CI-dokumenter

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger med årskast for 2021. De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk.

Finanskalender 2022 for Investeringsforeningen Handelsinvest

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling: Dato Meddelelsestype 22. februar 2022 Årsrapport 10. marts 2022 Ordinær generalforsamling 25. august 2022 Halvårsrapport 01.01 – 30.06.2022