lone

Handelsinvest – forventede udbytter for 2021

De forventede udbytter for regnskabsåret 2021 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte: Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,50 kr. Handelsinvest Virksomhedsobligationer DK0060262061 1,20 kr. Handelsinvest High

Halvårsrapport 2021

Covid19 er fortsat det store samtaleemne og mens flere og flere bliver vaccineret, dukker nye varianter af virussen op. De finansielle markeder har tilsyneladende affundet sig med hele situationen og aktierne

Månedskommentarerne er opdateret pr. 6. maj 2021

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 6. maj 2021. Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m. Læs

Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

Handelsinvest har torsdag den 11. marts 2021 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2020. Udbytteudbetalingen for 2020 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition

Ophævelse af suspension i afdeling Verden

Der anmodes om ophævelse af suspension i: ISIN Afdeling Short name DK0010157296 Handelsinvest Verden HAIVER Dermed kan der igen handles i alle Handelsinvests afdelinger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Anmodning om suspension i Handelsinvest Verden

På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke beregnes indre værdi i: ISIN Afdeling Short name DK0010157296 Handelsinvest Verden HAIVER Handel med afdelingen ønskes derfor suspenderet indtil videre. Yderligere

Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Prospektet er opdateret med reglerne om Disclosure-forordning. Et nyt afsnit der beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne, afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika og hvorvidt det valgte benchmark er i overensstemmelse med