Bæredygtige investeringer

 

Hvad er bæredygtige investeringer

Svaret afhænger af øjnene der ser. Det kan være bæredygtigt at fravælge bestemte brancher også kaldet negativ screening  fx våbenproducenter, spiludbydere eller producenter af fossile brændstoffer.

Men bæredygtighed kan også være at vælge til – det kan være en grøn virksomhed eller en virksomhed, der tager et særligt socialt ansvar.

En tredje løsning er der, hvor der foretages en nærmere analyse af potentielle aktieselskaber. Analysen vil bestå af en såkaldt ESG-screening/analyse. ESG står for Environmental , Social og Governance – eller på dansk miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. En ESG-analyse betyder for eksempel, at der vurderes på om en virksomhed arbejder på at sænke sit energiforbrug, bekæmper børnearbejde og handler etisk i sin ledelse og forretning. Før der investeres i virksomheder, der har en positiv ESG profil, vurderes naturligvis også på indtjening og potentiale (morgendagens vindere). Handelsinvest tror på, at ESG-analyser kan være med til at finde fremtidens ”vindere” og dermed levere solide afkast til vore investorer.

 

Hvad er vigtigt, når der skal investeres bæredygtigt ?

Det vil nok variere fra person til person. For nogle vil fravalg af for eksempel alkoholproducenter være det rigtige, mens det for andre vil være ok at investere i. I Norge vil mange sikkert mene, at produktion af fossile brændstoffer er ok, fordi det er en af Norges største brancher, mens vi i Danmark vil være tilbøjelige til at fravælge oliebranchen. Så udover at der kan være forskellige personlige holdninger, kan der også være for eksempel landespecifikke forskelle.  Hvis du vælger at investere i et indeks eller i en fond, kan det anbefales at se nærmere på de bæredygtige kriterier for at se, om du er enig. Der er ofte forskellige holdninger til bæredygtighed og dermed ikke én rigtig måde at gøre det på.

 

Bæredygtighed i dag

Bæredygtighedsanalyser er i dag en væsentlig del i forbindelse med udvælgelse af hvilke virksomheder, der skal investeres i. Vi skal kun nogle få år tilbage i tiden for at vi alene så på SRI (Social Responsible Investments) med fravalg af investeringer i for eksempel bomber, våben, porno og alkohol. For nogle vil det være noget pjat at undgå, mens det for andre giver god mening. Screeninger foretages i dag af store virksomheder, der varetager forskellige kunders interesser, så ind imellem ses fravalg, der ikke giver mening for den enkelte og derfor er det vigtigt, at man som investor sætter sig ind i kriterierne for udvælgelse af aktier.

 

Hvordan arbejder Handelsinvest med bæredygtighed

Vi arbejder på 5 fronter:

  1. Ud fra vores politik om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.
  2. Negativ screening (fravalg), hvor vi fravælger brancher – for eksempel våben, spil og porno.
  3. Aktiv screening. Vi screener både selskaber, vi allerede har investeret i for at se, om de fortsat opfylder vore kriterier og dernæst selskaber vi påtænker at investere i.
  4. Påvirkning via dialog. Vi forsøger selv eller sammen med andre, at påvirke selskaber vi allerede har investeret i eller påtænker at investere i, til at udvikle sig positivt indenfor ESG området og ad den vej påvirke til en mere bæredygtig udvikling.
  5. Påvirkning via aktivt ejerskab. Vi stemmer på en lang række generalforsamlinger for de selskaber, vi har investeret i. Det gør vi for aktivt, at påvirke selskaberne i en mere bæredygtig retning. Vores politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer tager sit udgangspunkt i vejledningen fra komiteen for god selskabsledelse, som Handelsinvest tiltrådte i 2019.

Politikken for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer tager sit udgangspunkt i internationale standarder for miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår, korruption og kontroversielle våben. Disse normer er defineret i FN’s konventioner og politikker og kan anvendes i forhold til et selskabs miljømæssige og sociale ansvar.

Handelsinvest forvaltere har underskrevet FN’s principper for ansvarsfulde investeringer (PRI) og Handelsinvest og Handelsinvests forvaltere anerkender det frivillige FN initiativ; Global Compact.

Du kan læse vores politikker her og du kan finde en samlet oversigt her over  ESG faktaark inklusive ratings af uafhængige Morningstar og Faktaark For Bæredygtighed, hvor vi beskriver hvordan vi arbejder med bæredygtighed i de forskellige fonde.

Retningslinier for due diligence mht. bæredygtighed (pdf)

Politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer (pdf)

ESG faktaark (ny side)

Fravalg (pdf)

Tilvalg (pdf)

Påvirkning (pdf)

Hvordan hænger bæredygtighed sammen med afkast ?

I Handelsinvest tror vi på at ansvarlighed og gode investeringer går hånd i hånd. Vi tror på, at vi finder vindere blandt selskaber, der er bæredygtige og ansvarlige. Selskaber der formår at tilpasse sig den nye bæredygtige dagsorden og som oveni tilpasser sine produkter og/eller tjenesteydelser forventes at klare sig godt.

Hvor kan jeg som investor finde mere om bæredygtighed ?

Udover denne artikel kan vi anbefale at læse vores politik for  aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer. Herudover  kan der købes abonnementer hos forskellige udbydere – for eksempel Nasdaq og Morningstar. Det vil udvikle sig over de kommende år og vi kommer også til at se flere der udbyder disse data og analyser online uden omkostninger for en investor eller som en del af en samlet rådgivningspakke fra en bank eller anden investeringsrådgiver.

Her kan du finde yderligere information om nogle af de selskaber, vi har valgt ikke at investere i. Læs også om CO2 aftryk, politikker, Verdensmål, UN PRI, Global Compact m.m.

CO2 aftryk (ny side)

Selskaber vi har valgt ikke at investere i (pdf)