m_122

 

Handelsinvests opfattelse er, at ansvarlig adfærd er en grundforudsætning for en langsigtet værditilvækst i et selskab. Ansvarlig investering bliver dermed en vigtig forudsætning for, at nå vores mål om at skabe gode langsigtede afkast.

Politikken for ansvarlige investeringer tager sit udgangspunkt i internationale normer for miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår, korruption og kontroversielle våben. Disse normer er defineret i FN’s konventioner og politikker og kan anvendes i forhold til et selskabs miljømæssige – og sociale ansvar.

Handelsinvest forvaltere har underskrevet FN’s principper for ansvarsfulde investeringer (PRI) og Handelsinvest og Handelsinvests forvaltere anerkender det frivillige FN initiativ; Global Compact.

Læs Politik for ansvarlige investeringer her

Selskaber der ikke investeres i

Opfølgning på selskaber vi er i dialog med