Årsrapport 2019

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2019.

 

Bedste afkast i Investeringsforeningen Handelsinvests historie.

Hvor 2018 var et år der huskes for negative afkast, ser det helt anderledes ud efter afslutning af 2019. Det blev et rigtig godt år i Handelsinvest og kan tilskrives en god blanding af fortsat risikoappetit, centralbankernes fortsatte understøtning af økonomierne og solide regnskabstal for selskaber over hele verden.

Afkast på 30% på aktier er ikke hverdagskost, ligesom det ikke er hverdagskost, at obligationer efter omkostninger ligeledes har kunnet levere positive afkast i et Danmark, hvor negative indlånsrenter er blevet hverdag. De positive afkast på obligationer skal tilskrives en rente, der er faldet yderligere og dermed skabt grobund for kursgevinster.

Omkostninger er en nødvendig del for at kunne udbyde investeringsprodukter. I 2019 er omkostningerne faldet fra 0,82% i 2018 til 0,79% i 2019. Faldet skyldes hovedsagligt, at andelen af investeringer i andelsklasser uden formidlingsprovision er øget. Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 2010 til 0,79% i 2019

Rapporten kan læses her.