Årsrapport 2020

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020.

  • Næstbedste resultat i Handelsinvests historie
  • Det samlede resultat i 2020 i foreningen blev et overskud på 1.932 mio. kr. mod et overskud på 2.189 mio. kr. i 2019
  • 15 ud af vores 16 afdelinger fik positive afkast.

Hvor 2019 huskes for et ualmindeligt godt år for investorer, så kommer vi næppe udenom, at 2020 primært huskes for Covid-19. Ikke engang et ganske ualmindeligt amerikansk præsidentvalg kunne overskygge Covid-19´s betydning for økonomien, investeringer og borgeres sociale liv m.m., men samlet set blev 2020 endnu et rigtig godt år i Handelsinvest.

I 2020 er omkostningerne i gennemsnit faldet fra 0,79% i 2019 til 0,76% i 2020. Faldet skyldes stigende formue og at andelen af investeringer i andelsklasser uden formidlingsprovision er øget. Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 2010 til 0,76% i 2020 og er dermed mere end halveret på 10 år.

Rapporten kan læses her