Brev fra SKAT til investorer med beholdninger i Handelsinvest Defensiv 10 og Defensiv 30

Vi er blevet bekendt med, at investorer der har investeret i nævnte afdelinger for frie midler i 2017/2018 formentlig har eller vil modtage et brev fra Skattestyrelsen.

I brevet fra Skattestyrelsen opfordres til en ændring af årsopgørelsen for 2017. Vi er i øjeblikket i dialog med Skattestyrelsen om dette brev – og derfor beder vi dig om at se bort fra brevet, indtil vi sammen med Skattestyrelsen har fået fakta på plads.

Baggrunden er, at Skattestyrelsen i 2018 registrerer en skattemæssig ændring af de to investeringsafdelinger fra at være aktiebaseret til ikke-aktiebaseret, hvilket de oplyser skal betragtes som et køb/salg af værdipapiret og dermed udløser det potentielt en skat. Produkterne har dog aldrig været aktiebaserede, hverken ved etablering eller senere – og vi er derfor i dialog med Skattestyrelsen for at afhjælpe problemstillingen.

Du er velkommen til at kontakte din bankfilial, hvis du har spørgsmål, men som nævnt kommer vi tilbage, så snart vi har en afklaring.

Vi beklager besværet – og kommer snarest tilbage.

Venlig hilsen
Henrik Kragh

Adm. direktør

Tlf. 27521612