Emission i ex-kupon 2015

Fra mandag den 12. januar 2015 og frem til generalforsamlingen torsdag den 19. marts 2015 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte i nedenstående afdelinger. En andel, der er købt i en midlertidig afdeling, bliver efter generalforsamlingen omlagt til en andel i den oprindelige afdeling.
Fra mandag den 12. januar 2015 og frem til generalforsamlingen torsdag
den 19. marts 2015 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte i
nedenstående afdelinger. En andel, der er købt i en midlertidig afdeling, bliver efter generalforsamlingen omlagt til en andel i den oprindelige afdeling.

Fordelen ved ex udbytte-afdelinger er, at investorerne ikke får udbetalt en del af deres investering som et skattepligtigt udbytte, kort tid efter at de har købt investeringsbeviserne.

Følgende afdelinger vil kunne handles på NASDAQ Copenhagen A/S i perioden fra den 12. januar 2015 til den 19. marts 2015:

ISIN (Oprindelig) Afdelingen navn ISIN
(ex-kupon)
Afdelingens navn           (ex-kupon)
DK0060040087 Danske Obligationer DK0060586550 Danske Obligationer
ex-kupon
DK0060159218 Nordamerika DK0060586634 Nordamerika
ex-kupon
DK0010232768 Danmark DK0060586717 Danmark
ex-kupon

Prospektet udleveres ved henvendelse til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S eller kan downloades her.

Læs Tillæg til prospektet vedr. ex-kupon her