Fejlberegning af indre værdi i afdeling Danmark

Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen Handelsinvest afdeling Danmark

Jf. §75 stk. 1 i Lov om investeringsforeninger oplyser vi hermed om, at vi har konstateret en fejl i forbindelse med beregningen af indre værdi, som har medført, at afdelingens indre værdi har været mere end 0,5% for lav den 31. marts 2015.

Indre værdi for afdelingen har været undervurderet med 0,92% af afdelingens formue på dagen.

Ud over denne meddelelse foretages der underretning af Finanstilsynet, foreningens depotselskab, samt børsmæglerforeningens medlemmer, som kontakter de eventuelt berørte kunder, med henblik på korrektion af de indgåede handler.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

Administrerende direktør

Kopi af fondsbørsmeddelelsen finder du her