Finanstilsynet har godkendt dels administrationsaftale med Jyske Invest Fund Management A/S og dels forenklet afvikling af afdelingerne Norden, Virksomhedsobligationer, Højrentelande og High Yield Bonds i Handelsinvest herunder også opdaterede vedtægter.

Med virkning fra 30. september 2023 har Handelsinvest indgået aftale om administration med Jyske Invest Fund Management A/S. Finanstilsynet har den 25. august 2023 godkendt Jyske Invest Fund Management A/S som investeringsforvaltningsselskab for Handelsinvest.

På ekstraordinær generalforsamling den 21. juli 2023 blev det besluttet at gennemføre forenklet afvikling af afdelingerne Norden, Virksomhedsobligationer, Højrentelande og High Yield Bonds samt en ændring af foreningens vedtægter. Finanstilsynet har den 25. august 2023 godkendt den ansøgte forenklede afvikling af de 4 afdelinger med tilhørende andelsklasser samt  de af generalforsamlingen godkendte ændringer af vedtægterne.

Handelsinvest forventer at indløse investorerne i de 4 afdelinger den 16. oktober 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.