2020 – Flotte resultater i Handelsinvest

Investeringsåret 2020 er gået over al forventning.

Handelsinvests investorer kan igen i 2020 glæde sig over et særdeles gode afkast på deres investeringer. Og det på trods af et uroligt og usikkert investerings år i coronapandemiens skygge. 2020 har på alle måder været et turbulent år, men vores rådgivere/forvaltere har med deres investeringsstrategi sørget for solide afkast.

Hvordan gik det ?

Højdespringeren blandt aktieafdelingerne blev Handelsinvest Danmark med et afkast på 33,16% og et merafkast* i forhold til benchmark på 3,78%. Til sammenligning var afkastet i 2019 på 28,0% og et merafkast på 1,3%.

På de næste pladser kom Handelsinvest Nordamerika med 24,86% (merafkast 11,48%) og Handelsinvest Verden med 23,50% (merafkast 14,34%).

Bedst blandt de blandede afdelinger var Handelsinvest Offensiv 80 med 13,87% (merafkast 3,37%) og Handelsinvest Offensiv akkumulerende med 13,10% (merafkast 2,60%) efterfulgt af Handelsinvest Offensiv 60 med 11,74% (merafkast 3,29%), Handelsinvest Defensiv 30 med 5,23% (merafkast 0,32%), Handelinvest Defensiv 10 med 2,60% (merafkast 0,32%) og Handelsinvest Defensiv akkumulerende med 2,30% (merafkast 0,02%)

Bedst blandt renteafdelingerne var vores nye (oktober 2020) afdeling Handelsinvest High Yield Bonds med 3,73% (mindreafkast 0,85%).

Du kan finde resultaterne for alle afdelinger her https://handelsinvest.dk/boersnoterede/ .

Markedskommentarer

Michael Kristiansen, chef for Handelsbanken Asset Management (rådgiver for Handelsinvest), fortæller her, hvilke faktorer, der har spillet ind for afkastene i vores blandede afdelinger:

”Der er naturligvis forskel på afkastet, alt efter afdeling, men samlet set er det lykkedes os at sammensætte de blandede afdelinger, så vi har fået optimeret afkastet ift. den risiko, der er i den enkelte afdeling. Kort sagt er vores strategi gået ud på, at være tilstede i de sektorer, der har været positivt påvirket af corona og samtidig undgået de sektorer, der har lidt under pandemien. Fx har service-, energi- og finans sektoren været hårdt ramt, hvorimod alt der fungere på internettet har haft et rigtig godt år. Regionsmæssigt har det betydet fravalgt af investeringer i regioner som fx Latinamerika og til gengæld været meget aktive i det danske aktiemarked, som har en tæt på optimal sektorsammensætning ift. de påvirkninger, der er kommet fra corona.

Vores tilgang til bæredygtige investeringer har desuden også betydet, at vores fravalg af investeringer i fx fossil energi samt tilvalg af selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil, ligeledes har bidraget positivt til resultatet.

Det turbulente 2020 har mindet os alle om, at det er vigtigt at have styr på sin investeringsrisiko, før krisen opstår. Og nu hvor vi så småt er i gang med det nye investerings år, kan det være en god idé at få tjekket op på, hvorvidt man som investor er investeret med den rette risikoprofil.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte en af vores distributører http://www.handelsbanken.dk eller http://www.nordnet.dk .

 

*merafkast = det som afdelingens afkast overstiger benchmarkets afkast