Navnenotering

Vi opfordrer til at vore investorer får deres andele navnenoteret i Handelsinvests aktiebog, det sikrer dig stemmeret på generalforsamlingen. Derudover giver det os generelt mulighed for at forbedre kommunikationen med vore investorer, for eksempel ved oprettelse af nye afdelinger og ved udsendelse af vort magasin.

Bemærk, at der er stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret i en investors navn hos Handelsinvest.

Hvis du ikke allerede er navnenoteret investor, kan du blive det ved at udfylde blanketten og afleverer den i dit pengeinstitut.