Risiko

Risiko og afkast hænger sammen. Går du efter et højt afkast, påtager du dig en større risiko specielt på kort sigt. Generelt set er obligationer en mere sikker investering end aktier, men det forventede afkast er også lavere.

Risiko er mange ting

Der er mange risici, når man skal investere. En stor fordel ved investeringsforeninger er at de minimerer en række af disse risici. Investeringsbeviser er omsættelige og derved undgår man likviditetsrisikoen. Investeringsforeninger investerer i mange selskaber og derved minimerer man den risiko der er ved at investere i få aktier. Tilbage er markedsrisikoen, der for investeringsforeninger afhænger af den enkelte afdeling. Jo mere snævert en afdeling investerer jo højere risiko. Som investor i for eksempel Handelsinvest Danmark vil man opleve risikoen som de udsving der er i afkastet på daglig basis eller på årsbasis, da afkastet er tæt forbundet til udviklingen i det totale danske aktiemarked.

Jo større udsving et marked har jo højere risiko, da der er større usikkerhed om de fremtidige afkast.

I vore afdelinger der investerer i udenlandske aktie- eller obligationsprodukter er der både en aktie/renterisiko og en valutarisiko. Vi afdækker ikke risikoen i valuta, hvilket vil sige at for eksempel vor afdeling Nordamerika udover afhængighed at udvikling i kurserne på aktie og er afhængig af udvikling i USA (amerikanske dollars).

Søg gerne råd og vejledning med en af vores  samarbejdspartnere, for eksempel Handelsbanken eller Nordnet.