Hvad er en investeringsforening ?

En investeringsforening er en forening, der investerer for en kreds af investorer. Foreningen kan være opdelt i flere underafdelinger, der investerer efter forskellige strategier.

En andel i Handelsinvest kaldes et investeringsbevis og dette giver ejendomsret til en andel af investeringsforeningens formue. Handelsinvests investeringsbeviser er ikke fysiske, men er registreret i Værdipapircentralen – i lighed med langt de fleste danske værdipapirer.

Foreningstankegangen giver adgang til mange af de fordele, som store professionelle investorer har adgang til. Når du investerer sammen med andre, kan dine investeringer få en større spredning, hvilket er med til at give en lavere risiko på dine investeringer.

Samtidig får du adgang til en række specialister og rådgivere, der løbende optimerer dine investeringer.

Handelsinvests forskellige afdelinger skulle gerne give adgang til attraktive afkast. Det er dog vigtigt altid at vurdere investeringsafkast over tid, da markederne kan svinge og dermed give kortsigtede udsving.

Investeringsbeviser køber og sælger du typisk gennem dit pengeinstitut, der også opbevarer dine beviser i depot.

Handelsinvest blev stiftet i juni 1990.