Dine fordele

En investeringsforening er et godt alternativ til selv at investere i aktier og obligationer med en række fordele. Du får adgang til en række specialister og eksperter, der varetager dine investeringer, og du får spredning af dine investeringer.

Tidsbesparende med mange fordele

Dermed kan du få en god investering uden at bruge megen tid på det. Du kan koncentrere dig om at ligge en strategi, så overvåger og optimerer vi løbende dine investeringer i de enkelte afdelinger.

Under de enkelte afdelinger kan du se antallet af værdipapirer samt forskellige oversigter der viser spredningen af dine investeringer. Du finder oplysningerne her.

Eksperter holder dine investeringer i hånden

I Handelsinvest har vi lavet samarbejde med flere leverandører om rådgivning på de enkelte markeder. Dette giver adgang til en række eksperter med stor erfaring der arbejder med investeringer hver dag.

Du kan læse mere om vore rådgivere her.

Større spredning – mindre risiko

Når man investerer, er det vigtigt at sprede sine investeringer på flere værdipapirer. Dette kan være særdeles omkostningstungt, hvis du investerer mindre beløb. Ved at investere sammen med mange andre investorer, får du adgang til en større risikospredning og dermed en større sikkerhed i dine investeringer.

Vi har typisk mellem 25 – 100 aktier i vore afdelinger med aktier, hvilket er en væsentlig større spredning, end den typiske investor vil kunne opnå. Samtidig udbyder vi mange fonde herunder også fonde hvor der er en blanding af aktier og obligationer – samlet får du dermed mulighed for at sprede dine investeringer på flere markeder.

Informationer om dine investeringer

Der er mange muligheder for at følge med i dine investeringer. Du kan blandt andet følge udviklingen på www.handelsinvest.dk, på Nasdaq Nordic Copenhagen, i avisernes kurslister eller i din netbank.

På www.handelsinvest.dk udsender vi løbende en række nyheder, ligesom vi hvert kvartal publicerer en månedskommentar for de enkelte fonde.

To gange årligt – i forbindelse med hel- og halvårs regnskaber – offentliggør vi foreningens resultater.