Omkostninger

Køb og salg af Handelsinvest

Når du handler Handelsinvest, skal dette ske via din bank. Din bank vil derfor opkræve kurtage for denne ydelse – de gældende priser vil fremgå af din netbank.

Købs og salgspriser

I Handelsinvest beregner vi løbende den indre værdi. Den indre værdi er et udtryk for værdien af de samlede investeringer i de enkelte afdelinger. Det er dog ikke muligt at købe eller sælge til denne pris. Dette skyldes at afdelingen har nogle omkostninger ved at investere de nye penge (ved køb af beviser) eller har nogle omkostninger ved at realisere investeringer for at kunne indløse beviser (salg af beviser). Den pris du kan købe til kaldes emissionskursen og den pris du kan sælge til kaldes indløsningskursen. Disse priser finder du her.

Emissionstillægget er typisk 0,08 – 0,26 og indløsningsfradraget er typisk 0,07 – 0,27. Du kan finde oplysninger for de enkelte afdelinger og se de aktuelle indløsnings- og emissionskurser her – klik på punktet “Omkostninger”.

I Handelsinvest har vi indgået en aftale om market-making med Jyske Bank. Det betyder, at Jyske Bank en stor del af tiden sikrer de bedste købs- og salgspriser. I meget urolige markeder eller i specielle situationer kan det forekomme, at det ikke er muligt at stille market-maker priser. Du kan altid se de aktuelt gældende priser her.

Omkostninger efter køb

Der er en række omkostninger ved at forvalte dine penge. Disse omkostninger er blandt andet rådgivningshonorar, gebyr til depotbanken, markedsføring samt udgifter til lønninger, husleje, revisor med videre.

Åbenhed om omkostninger

Omkostningerne ved investering i Handelsinvest er beskrevet i hel- og halvårsregnskaberne, som du finder her.

Du kan også se omkostningsprocenten og ÅOP for seneste kalenderår her. Klik på fanebladet “Omkostninger”.

Omkostninger aftalt med vore primære leverandører er desuden nøje beskrevet i prospektet for Handelsinvest, hvor du også kan se udviklingen i omkostningerne år for år. Prospektet finder du her.

Samme sted er de priser vi betaler ved porteføljeoptimeringen beskrevet. Der betales kurtage ved køb og salg af værdipapirer.

Det koster ikke noget, at få dine Handelsinvest-beviser opbevaret i depot i for eksempel Jyske Bank.