Stemmerettigheder

Bestyrelsen i Handelsinvest har vedtaget en politik for aktivt ejerskab.

“Det er Handelsinvest opgave at placere investorernes midler med det sigte at sikre gode langsigtede og konkurrencedygtige afkast jf. foreningens vedtægter og den centrale investorinformation.

Handelsinvests placering af midlerne er som hovedregel en aktiv investering, idet foreningen har valgt at gøre brug af sine stemmerettigheder på generalforsamlinger. Foreningen har vlagt at stemme på ca. 100 generalforsamlinger på årsbasis og primært der hvor foreningen har de største ejerandele, men kan også være på generalforsamlingen hvor der er et særlig vigtigt punkt – det kunne være inden for emnet bæredygtighed og aflønning/bonus til ledelse og ansatte.

De enkelte investeringer i selskabet følges nøje af Handelsinvest og selskabets rådgivere, og vurderer disse, at Handelsinvest skal deltage og afgive stemme på en given generalforsamling, er det direktøren for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S der afgiver stemmer på vegne af foreningen.

Stemmerettigheder udøves i overensstemmelse med foreningens investeringsmål, investeringsstrategi, politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab og udelukkende til fordel for foreningen.”

Vil du vide mere om vores anvendelse af stemmerettigheder, er du velkommen til at kontakte os.