Skat

Det grundlæggende princip i beskatningen af andele i Handelsinvest er, at du i princippet bliver beskattet af andelene på samme måde som ved en direkte investering i en obligation eller aktie.

Når du vælger at købe andele i Handelsinvest, får du en række lettelser fremfor at investere direkte i aktier og obligationer.

  • Handelsinvest opdeler det årlige udbytte på forskellige indkomsttyper, som oplyses direkte til skattevæsenet. Udbyttet fordelt på indkomsttyper er derfor fortrykt på selvangivelsen, når du modtager den.
  • Du kan nøjes med at opgøre kursgevinster og -tab for de afdelinger af Handelsinvest, som du har solgt andele i med mindre du har investeret i en af vore akkumulerende afdelinger, der er beskattes af tilvæksten uanset om den er realiseret eller ej.

Læs mere om skatten for indkomståret 2022 her:

Skatteguide for skattepligtige i Danmark

Vigtigt: Handelsinvest yder ikke skatterådgivning, og der er alene tale om en gennemgang af de gældende regler. Vi anbefaler at søge konkret rådgivning hos revisor.