Forløb af ekstraordinær generalforsamling 21. august 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har tirsdag den 21. august 2018 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen havde fremlagt forslag om fusion af Handelsinvest Kina AK med Handelsinvest Fjernøsten, med sidstnævnte som den fortsættende andelsklasse og afvikling af Handelsinvest Latinamerika AK.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.