Forløb af generalforsamling 2015

Handelsinvest har afholdt generalforsamling

Investeringsforeningen Handelsinvest har torsdag den 19. marts 2015 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen
godkendte beretning og årsrapport 2014. Samtidig blev de foreslåede udbytter vedtaget:

Vedtaget udbytte i kr. og pr. andel
Danske Obligationer  2,10
Virksomhedsobligationer  2,70
Højrentelande  0,00
Verden  0,00
Europa  0,00
Nordamerika 16,40
Fjernøsten 2,30
Norden 18,30
Danmark  69,80
Latinamerika  0,00
Kina  1,60

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Generalfor-samlingen tilsluttede sig de fremsatte forslag.

Til foreningens bestyrelse genvalgtes fhv. økonomidirektør Gert N. S.
Jensen, advokat (L) Lone Mørch, fhv. bankdirektør Bjarne Degn, direktør Hugo Sørensen og direktør Ulrik Lundsfryd.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Fondsbørsmeddelelsen finder du her