Forløb af generalforsamling 2016

Investeringsforeningen Handelsinvest har torsdag den 17. marts 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen
godkendte beretning og årsrapport 2015. Samtidig blev de foreslåede udbytter vedtaget:

Vedtaget udbytte i kr. og pr. andel
Danske Obligationer 1,20
Virksomhedsobligationer 2,00
Højrentelande 0,00
Verden 0,00
Europa 0,00
Nordamerika 33,60
Fjernøsten 6,20
Norden 19,90
Danmark 54,20
Latinamerika 0,00
Kina 34,40

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Generalfor-samlingen tilsluttede sig de fremsatte forslag.

Til foreningens bestyrelse genvalgtes advokat (L) Lone Mørch, fhv. bankdirektør Bjarne Degn, direktør Hugo Sørensen og direktør Ulrik Lundsfryd. Fhv. økonomidirektør Gert N. S. Jensen afgik og bestyrelsen havde foreslået CEO Lone Ryg Olsen, der enstemmigt blev valgt.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Fondsbørsmeddelelsen finder du her