Forløb af generalforsamling 2017

Handelsinvest har afholdt generalforsamling.
Investeringsforeningen Handelsinvest har tirsdag den 7. marts 2017 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport 2016. Samtidig blev de foreslåede udbytter vedtaget:

Vedtaget udbytte i kr. pr. andel
Danske Obligationer 1,80
Virksomhedsobligationer 1,60
Højrentelande 0,00
Verden 0,00
Europa 0,00
Nordamerika 0,00
Fjernøsten 5,80
Norden 10,30
Danmark 56,30
Latinamerika 0,00
Kina 23,70

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen tilsluttede sig de fremsatte forslag.

Foreningens bestyrelse blev genvalgt.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Fondsbørsmeddelelsen finder du her