Forløb af ordinær generalforsamling 2018

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest.

Investeringsforeningen Handelsinvest har tirsdag den 20. marts 2018 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport 2017. Udbytteudbetalingen for 2017 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som acontoudbytte og var til disposition for investorerne den 1. februar 2018.

Foreningens bestyrelse blev genvalgt.

Ernst & Young P/S CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.