Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

Handelsinvest har torsdag den 10. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2021. Udbytteudbetalingen for 2021 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition for investorerne den 27. januar 2022.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændring. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.

Til foreningens bestyrelse blev der genvalg til Advokat Lone Mørch, Direktør Ulrik Lundsfryd, Direktør Hugo Sørensen, Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og Fhv. bankdirektør Niels Viggo Malle.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh
Administrerende direktør