Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

Handelsinvest har torsdag den 11. marts 2021 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2020. Udbytteudbetalingen for 2020 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition for investorerne ultimo januar 2021.

Til foreningens bestyrelse blev der genvalg til Advokat Lone Mørch, Direktør Ulrik Lundsfryd, Direktør Hugo Sørensen, Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og Fhv. bankdirektør Niels Viggo Malle.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.