Forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger

De forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel:

Afdelinger

Forventet udbytte i kr. pr. andel

Danske Obligationer 1,10 kr.
Virksomhedsobligationer 1,10 kr.
Højrentelande 0,90 kr.
Verden 22,60 kr.
Europa 10,10 kr.
Nordamerika 12,90 kr.
Fjernøsten 9,20 kr.
Norden 1,90 kr.
Danmark 12,90 kr.
Defensiv 10 1,30 kr.
Defensiv 30 4,20 kr.
Offensiv 60 5,10 kr.
Offensiv 80 8,70 kr.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2020. Udbytterne forventes udbetalt ultimo januar 2020 og udbetales dermed inden generalforsamlingens godkendelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.