Forventede udbytter for regnskabsåret 2023

De forventede udbytter for regnskabsåret 2023 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel:

Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte:
Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,00 kr.
Handelsinvest Verden DK0010157296 2,70 kr.
Handelsinvest Europa DK0015809065 40,90 kr.
Handelsinvest Nordamerika DK0060159218 30,80 kr.
Handelsinvest Fjernøsten DK0015994453 72,00 kr.
Handelsinvest Danmark DK0010232768 24,10 kr.
Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 0,00 kr.
Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 0,00 kr.
Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 0,00 kr.
Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719 1,00 kr.

Satserne er foreløbige estimater og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2024. Udbytterne forventes udbetalt ultimo januar 2024 og udbetales dermed inden generalforsamlingens godkendelse. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 8989 2500.

 

Forventede udnytter for unoterede fonde