wld_08.jpg

Vi opfordrer til af vore medlemmer får deres andele navnenoteret i Handelsinvests aktiebog, det sikrer dig stemmeret på generalforsamlingen. Derudover giver det os generelt mulighed for at forbedre kommunikationen med vore medlemmer, f. eks. ved oprettelse af nye afdelinger. Vi kan håndtere, at der ikke bliver sendt mere end et medlemsblad til samme adresse.

Stemmeret kan - jf. vedtægterne - kun udøves for de andele, som 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommendes medlems navn i foreningens bøger.


Udfyld blanketten og afleverer den i dit pengeinstitut.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev