pen graf
 

 

Risiko og afkast hænger sammen. Går du efter et højt afkast, påtager du dig en større risiko specielt på kort sigt. Generelt set er obligationer en mere sikker investering end aktier, men det forventede afkast er også lavere.

Risiko er mange ting

Der er mange risici når man skal investere. En stor fordel ved investeringsforeninger er at de minimerer en række af disse risici. Investeringsbeviser er omsættelig og derved undgår man likviditetsrisikoen. Investeringsforeninger er investeret i mange selskaber og derved minimerer man den selskabsspecifikke risiko. Tilbage er markedsrisikoen, der for investeringsforeninger afhænger af den enkelte afdeling. Jo mere specifik en afdeling er jo højere risiko. Som investor i eksempelvis Handelsinvest Danmark vil man opleve risikoen som afkastudsving, der vil være tæt forbundet med udviklingen i det totale danske aktiemarked.

Jo større udsving et marked har jo højere risiko, da der er større usikkerhed om de fremtidige afkast og større sandsynlighed for negative afkast i enkelte år.

På vore udenlandske aktieprodukter er der både en aktierisiko og en valutarisiko. Vi afdækker ikke risikoen i valuta, hvilket vil sige at eksempelvis Nordamerika har en stor eksponering mod USD.

Søg gerne råd og vejledning med vores samarbejdspartner, Handelsbanken.

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev