brevpapir

Bestyrelsen i Handelsinvest har vedtaget en politik for udøvelse af stemmerettigheder.

"Det er Handelsinvest opgave at placere investorernes midler med det sigte at sikre gode langsigtede og konkurrencedygtige afkast jf. foreningens vedtægter og den centrale investorinformation.

Handelsinvests placering af midlerne er som hovedregel en passiv investering, idet det på intet tidspunkt er sigtet at søge indflydelse på selskabets ledelse eller drift, hvorfor foreningen som hovedregel ikke deltager på generalforsamlingerne i de pågældende selskaber.

I enkelte tilfælde kan en aktiv ageren dog være nødvendig for at varetage Handelsinvests investeringsmål og strategi, som fastsat af bestyrelsen.

De enkelte investeringer i selskabet følges nøje af Handelsinvest og selskabets rådgivere, og vurderer disse, at Handelsinvest skal deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, bemyndiges direktøren for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S hertil.

Stemmerettigheder udøves i overensstemmelse med foreningens investeringsmål og investeringsstrategi og udelukkende til fordel for foreningen."

Vil du vide mere om vores anvendelse af stemmerettigheder, er du velkommen til at kontakte os!

 

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev