brevpapir.jpg
 

Dit afkast på en foreningsandel består af to ting, nemlig et årligt udbytte samt kursavancer. Både udbyttet og kursavancen beskattes under din pensionsordning.

Pensionsafkastskatten beregnes og afregnes automatisk af dit pengeinstitut.

Beskatning af kursavancer

Når du køber andele for pensionsmidler, betaler du 15,3% pensionsafkastskat af kursstigningerne. Der skelnes med andre ord ikke mellem realiserede og urealiserede kursgevinster. Negativ pensionsafkastskat kan modregnes i de efterfølgende års pensionsafkastskat. Kursavancer opgøres efter lagerprincippet.

Beskatning af udbytter

Udbyttet i pensionsdepoter beskattes ligeledes med 15,3%.

Handelsinvest tilbageholder ikke udbytteskat på de aktiebaserede afdelinger, når de opbevares i et pensionsdepot.

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev