pen graf
 

Selskaber, fonde og foreninger, som ikke udøver næring ved køb og salg af aktier, beskattes efter de regler, som fremgår af dette afsnit.

Investor beskattes på samme måde som ved en direkte investering i aktier eller obligationer.

Kursavancebeskatning

 

Fra 2010 skiftes opgørelsesprincip - fra realisationsprincippet - til lagerprincippet, som betyder at investors årlige opgørelse af beskat-ningsgrundlag skal indeholde såvel realiseret som urealiseret kursgevinst/-tab.

Skattemæssigt er der fastsat overgangsregler, der skal sikre hensynet til investor i forbindelse med fskaffelsen af skattefrihed samt skift fra realisationsprincip til lagerprincip. Herunder er der fortsat modregningsadgang for tab realiseret 2002-2009.

Aktiebaserede afdelinger

Afdelingsnavn

Gevinst*

Tab*

Danmark Selskabsindkomst

Fradrages i selskabsindkomst

Europa

"

"

Fjernøsten

"

"

Kina

"

"

Latinamerika

"

"

Nordamerika

"

"

Norden

"

"

Verden

"

"

 
 

Obligationsbaserede afdelinger

Afdelingsnavn

Gevinst*

Tab*

Danske Obligationer Selskabsindkomstskat Fradrages i selskabsindkomst
Lange Danske Obligationer

"

"

Højrentelande

"

"

Virksomhedsobligationer

"

"

* Opgjort efter lagerprincippet.

Handelsinvest yder ikke skatterådgivning, og der er her tale om en kort gennemgang af de gældende regler. Vi anbefaler derfor at søge konkret rådgivning hos revisor.

Beskatning af udbytte

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udbetaler Handelsinvest udbytte. Handelsinvest tilbageholder 25% i aconto udbytteskat i de aktiebaserede afdelinger.

Tidligere var beskatningen hos investor afhængig af, hvilke indkomsttyper udbyttet var opdelt på (kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefri indkomst).

Fra indkomståret beskattes udbyttet under ét som almindelig selskabs indkomst og ovennævnte á conto skat vil blive modregnet i den endelige skatteberegning.

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev