vand.jpg
Virksomhedsordningen er ikke at sammenligne med et selskab.

I loven om virksomhedsskatteordningen er der en bestemmelse om, at foreningsandele i bl.a. udloddende investeringsforeningsandele ikke kan indgå som et aktiv under virksomhedsskatteordningen.

Alle Handelsinvests afdelinger er udloddende og derfor ikke anvendelige til investering for midler i virksomhedsordning.

Udloddende foreningsandele anses for at indgå i den skattepligtiges privatøkonomi. Hvis likvide midler anbringes i udloddende foreningsandele, anses købssummen for hævet og overført til den skattepligtige.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev