Fusion i to afdelinger i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at fusionere Handelsinvest Kina og Fjernøsten med Handelsinvest Fjernøsten som den fortsættende afdeling. Ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

Ombytningen af andele i Handelsinvest Kina til Fjernøsten vil ske på baggrund af indre værdi beregnet på lukkekurser den 3. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Henrik Kragh.