Generalforsamling 2016

Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 17. marts 2016 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning
Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf § 19, stk. 6.
  3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen: vedtægtsændringer, der kan læses her
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Lone Mørch, Bjarne Degn, Hugo Sørensen og Ulrik Lundsfryd foreslås genvalgt. Idet Gert N. S. Jensen afgår, foreslår bestyrelsen Lone Ryg Olsen.
  5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, CVR.nr. 30700228.
  6. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 1. marts 2016.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Du tilmelder dig via denne blanket eller elektronisk via dette link.