Generalforsamling 2017

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2,2, 7400 Herning.

  • Dagsorden:
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  • Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenue ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf § 19, stk. 6.
  • Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen: Vedtægtsændringer, der kan læses her
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Hele bestyrelsen foreslås genvalgt.
  • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, CVR.nr. 30700228.
  • Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 21. februar 2017.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Tilmeldingsblanket